Tussen twee stromen | BVRGS - Belgische Vereniging voor Relatietherapie Gezinstherapie en Systeemcounseling

Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling

Tussen twee stromen

Wat als een psychotherapeutisch gesprek plots in de richting van spiritualiteit afdwaalt. 
Is er ruimte voor spiritualiteit binnen het wetenschappelijk kader van de beoefening van de geneeskunde waarvan psychotherapie een behandelvorm heet te zijn?

Wat als je de verhalen van vroeger, zoals bijbelverhalen, koppelt aan de verhalen van vandaag, en als psychologie ook een weg naar openbaring van wat ‘Groter dan ons hart’ is en tegelijkertijd hulpbron en weg naar bevrijding kan zijn?

Vullen spiritualiteit en psychotherapie mekaar aan of staan ze elkaar in de weg?
En wat als die twee stromen samenkomen?

De schrijver beschikt over heel wat ervaring in de wereld van christelijke spiritualiteit en in de wereld van de psychotherapie. Hij vertrekt vanuit enkele theroretische kaders en vult die aan met verhalen uit de therapiekamer. Op een andere plaats vertrekt hij vanuit bijbelverhalen, en legt hij de binding met de verhalen van vandaag terwijl op de achtergrond de theoretische kaders aanwezig blijven.

De vijf dimensies van de contextueel systemisch psychotherapeutische benadering vormen nét zoals de pedagogische peilers van de werken van Don Bosco het onderliggend kader van dit boek. 
Een boek dat de spanning tussen de stroom van de psychotherapie en die van de spiritualiteit niet uit de weg gaat en er een duidelijk antwoord op geeft..

Het boek verschijnt terwijl in de actualiteit de vertrouwde christelijke spiritualiteit in vraag wordt gesteld doordat boodschappers ervan door machtsmisbruik en kindermisbruik in beeld komen.
Maar ook in de wereld van de geestelijke gezondheidszorg luiden vandaag de alarmbellen bij het hoog aantal zelfmoorden, de middelenverslaving en de wachtlijsten.
Dit boek is tevens, indirect, een bijdrage tot bezinning bij die actualiteit.

Dat er zich in het boek ook een communicatieve zijstroom bevindt wordt vlug duidelijk bij de lezer. Het radio en televisieverleden van de schrijver speelt daarin een onvermijdelijke rol. Al was het maar dat de schrijver in de verhalen regelmatig op zoek gaat naar het mogelijke inhoudelijke onderscheid tussen ‘the medium’ en ‘the message’ (Mc. Luhan).
Het boeiende mediavraagstuk stelt zich ook in de therapiekamer.

Het boek, is heel gemakkelijk te lezen. De theoretische kaders worden heel summier aangeraakt, worden geduid en krijgen gestalte in concrete verhalen uit de therapiekamer.

De opbrengsten van het boek gaan naar vzw Tejo https://tejo.be/

Auteur(s)
Jan Permentier
ISBN
6094142613697
Uitgeverij
SKRIBIS
01-10-2023