Erkende vooropleidingen | BVRGS - Belgische Vereniging voor Relatietherapie Gezinstherapie en Systeemcounseling

Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling
Afbeelding

Erkende vooropleidingen

Hieronder vindt u de erkende vooropleidingen die erkend zijn door de BVRGS.
Bij opleidingen die nog niet erkend zijn, staat vermeld dat de erkenning aangevraagd werd.

Vrije Universiteit Brussel

Mogelijkheid om de cursussen te volgen als werkstudent. 

Cursus Ontwikkelingspsychologie I., tweede jaar bachelor psychologie.

 • Lesgever: W. van den Broeck, Vakgroep Klinische en Levenslooppsychologie.
 • Studieduur 180 uur, 6 studiepunten. De verdeling van de studietijd is afhankelijk van je statuut (werkstudent, gewoon student of ... ).
 • Literatuur: Handboek: Berk L.E. (2009, 8th edition),  Child Development. Boston: Pearson Education.

Cursus Klinische psychiatrie, derde jaar bachelor psychologie.

 • Lesgever C. Baeken, Vakgroep experimentele en Toegepaste Psychologie.
 • Studieduur 180 uur, 6 studiepunten.  Lijkt een prima cursus mbt psycholpathologie.  Literatuur:  Handboek psychopathologie van  W. Vadereycken e.a., deel 1; Shorter (2001) en Kaplan  & Sadock (2002).

Universiteit Gent

Cursus Ontwikkelingspsychologie I , eerste bachelor-jaar.

 • Docent Bart Soenens.
 • Studieduur 180 uur, 37, 5 contacturen, 6 studiepunten.
 • Handboek:  Berk, L. E. (2010). Development through the lifespan (5th Ed.). Allyn & Bacon, Inc.•  ISBN-10: 0-205-68793-8; ISBN-13: 978-0 205-68793-0

Referenties:

 • Craeynest, P. (2005). Psychologie van de levensloop: Inleiding in de ontwikkelingspsychologie. Leuven: Acco.
 • Erikson, E. H. (1972). Het kind en de samenleving. Utrecht/Antwerpen: Spectrum.
 • Marcoen, A. (2002). Ontwikkelingspsychologie (2 delen). Leuven: Acco.
 • Verhofdstadt-Denève, L., Van Geert, P., & Vyt, A. (2003). Handboek ontwikkelingspsychologie: Grondslagen en theorieën. Houten/Antwerpen: Bohn-Stafleu Van Loghum

Cursus Psychiatrie, tweede bachelor-jaar.

 • Docent Kurt Audenaert.
 • Studieduur 150 uur, 45 contacturen, 5 studiepunten.

Referenties:

 • Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Fourth Edition (DSM-IV) - Text Revision, 2001, American Psychiatric Association, Washington (Nederlandstalige beknopte versie: Beknopte handleiding bij de Diagnostische Criteria van de DSM-IV-TR, 2001, Harcourt Publishers, Amersfoort)
 • Shorter Oxford Textbook of Psychiatry (Paperback) by Michael Gelder (Author), Richard Mayou (Author), Philip Cowen (Author), 2001 Leerboek Psychiatrie (De Tijdstroom), 2005

IPRR (erkenning aangevraagd bij de BVRGS)

Cursus psychopathologie van zes dagen aangeboden.

 • Opleider:  Bart Leroy, psychiater, systeemtherapeut.

Cursus ontwikkelingspsychologie

 • Opleider: Bart Leroy, psychiater, systeemtherapeut en Peter Lenaerts, klinisch psycholoog en systeemtherapeut.

Basisliteratuur:

 • Verhofdstadt-Denève, L., Van Geert, P., & Vyt, A. (2003). Handboek ontwikkelingspsychologie: Grondslagen en theorieën. Houten/Antwerpen: Bohn-Stafleu Van Loghum
 • Vandereycken, W. De praktijk van de psychopathologie. Derksen, Structurele diagnostiek. DSM diagnostiek.
 • En aanvullende literatuur uit artikels die de connectie maken met voorbereiding op een opleiding systeemtherapie.

Interactie Academie (erkenning aangevraagd bij de BVRGS)

Cursus Ontwikkelingspsychologie - 5 dagen