Toelatingsvoorwaarden voor Systemische Counselors | BVRGS - Belgische Vereniging voor Relatietherapie Gezinstherapie en Systeemcounseling

Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling
Afbeelding

Toelatingsvoorwaarden voor Systemische Counselors

Voor wie als Systemisch Counselor lid wil worden van de BVRGS, gelden onderstaande toelatingsvoorwaarden.

De voorwaarden betreffen

  1. Basisdiploma
  2. De gevolgde opleiding tot counselor
  3. Werkervaring als Systemisch Counselor.

Basisdiploma

Minimum een diploma Hoger Onderwijs in de menswetenschappen.
Voor kandidaten met een ander diploma die na hun opleiding lid wensen te worden van de BVRGS dient het opleidingsinstituut vóór de aanvang van de tweejarige opleiding tot ‘Systemisch Counselor’ een gemotiveerde aanvraag te doen bij de BVRGS of deze kandidaat, na het voltooien van de opleiding, lid kan worden van de BVRGS. Deze aanvraag dient te gebeuren voor het begin van de opleiding van de kandidaat en gemotiveerd te zijn op basis van bewezen expertise en ervaring in het werkveld. Het opleidingsinstituut doet deze aanvraag in overleg met de kandidaat-cursist. De BVRGS beslist dan of deze kandidaat na de opleiding lid kan worden van de vereniging en stelt eventueel bijkomende voorwaarden.

Opleiding

Worden toegelaten tot de BVRGS als systemisch counselor:
Professionals met een diploma menswetenschappen die

  • Een door de BVRGS erkende opleiding tot systemisch counselor met succes gevolgd hebben, met daarin theoretisch-technische vorming, persoonlijk proces en supervisie (250 uur). Deze opleiding vormt een geïntegreerd geheel dat gespreid is over minimaal twee jaar.  (zie erkende opleidingen SC)
  • Indien u uw opleiding begon na 1 januari 2015, een door de BVRGS erkende vervolgsupervisie (25 uur - na de opleiding van 2 jaar) binnen een erkend opleidingsinstituut hebben gevolgd.

De vervolgsupervisie wordt binnen een erkend opleidingsinstituut gevolgd, maar dient niet noodzakelijk in hetzelfde instituut als de basisopleiding te worden gevolgd. Het kan een verrijking zijn een ander instituut en werkstijl te leren kennen.

Voor elk van de onderdelen (250 en 25 u) wordt door het opleidingsinstituut een certificaat afgeleverd waarmee de kandidaten het BVRGS lidmaatschap kunnen aanvragen. Na de opleiding van 250 u kan het aspirant-lidmaatschap als counselor worden toegekend. Na het volledige traject wordt door de BVRGS het volledige lidmaatschap als counselor toegekend.

Het volledige traject dient binnen een periode van 5 jaar te zijn afgewerkt.

Overgangsmaatregelen

Deze gelden voor kandidaat-leden die hun opleiding voor 1 januari 2015 gestart zijn.
Zij hebben met succes een door de BVRGS erkende opleiding tot systemisch counselor gevolgd met daarin theoretisch-technische vorming, persoonlijk proces en supervisie  (250 uur). Deze opleiding vormt een geïntegreerd geheel dat gespreid is over minimaal twee jaar.

Maximum duur: Als overgangsmaatregel wordt aanvaard dat een opleiding binnen de 7 jaar volledig dient afgerond te zijn aan een door de BVRGS erkende opleiding, met minimaal twee jaar gesuperviseerde werkervaring.

Werkervaring

Alvorens een opleiding aan te vatten dient de kandidaat minstens één jaar werkervaring te kunnen voorleggen.

Op het moment van de aanvraag dient een kandidaat een professionele praktijk van minimum 20% FTE werk als counselor (contacten met cliënten) te kunnen voorleggen.

Aspirant-lidmaatschap

Deelnemers aan een opleiding SC kunnen na de twee jaar opleiding 1 jaar aspirant-lid worden. Tijdens dat jaar volgen zij de vereiste uren supervisie.

Kandidaten die in Nederland wonen en werken kunnen lid worden van de BVRGS indien zij voldoen aan de voorwaarden van de BVRGS w.b. basisdiploma, opleiding aan een BVRGS erkende opleiding en supervisie.