Erkenningscriteria supervisors | BVRGS - Belgische Vereniging voor Relatietherapie Gezinstherapie en Systeemcounseling

Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling
Afbeelding

Erkenningscriteria supervisors

Opleiding tot erkend supervisor BVRGS 2019

Een erkenning ‘supervisor BVRGS’ houdt in dat je in een traject stapt dat minimaal 2 jaar omvat en gefaseerd is opgebouwd. Zie ook de lijst van de erkende supervisors BVRGS.

Je dient:

  1. Met positief resultaat een door de BVRGS erkende Theoretisch Technische Vorming (TTV) van een jaar hebben afgelegd. Meer informatie over deze TTV kan je hier vinden
  2. Na deze TTV dien je minimaal gedurende een jaar bij een externe leer-supervisors  supervisie over supervisie te volgen. 

Ad 1.

De toelatingsvoorwaarden voor het traject dat start met het volgen van een door de BVRGS erkende jaaropleiding supervisie (TTV) zijn: 

  • minstens 5  jaar  relevante  klinische  ervaring.  
  • minimaal 10  jaar 8 cliëntsystemen  per  week.  
  • minstens 3  jaar  BVRGS-lid. 

Wanneer u in de jaaropleiding alle opleidingsdagen heeft bijgewoond, een minimum van 2 eigen supervisiecasussen heeft besproken, en deze plus alle bijkomende opdrachten met goed gevolg heeft afgelegd kunt u het traject tot supervisor vervolgen. De hoofdopleider van de jaaropleiding bevestigt dit door een verklaring supervisie jaaropleiding in te vullen en te ondertekenen.

Ad 2.

Na de jaaropleiding vervolgt u het traject door een supervisie over supervisie bij een door de BVRGS erkende leer-supervisor.  Bij deze leer-supervisor bespreekt u minimaal 3 supervisiecasussen.  De supervisie over supervisie beslaat minimaal 1 jaar. 

Er wordt tijdens dit jaar van u verwacht dat u eigen videomateriaal toont van uw supervisiesessies en daarover reflectieverslagen schrijft waarin de opmerkingen van de leer-supervisor worden verwerkt. De leer-supervisor dient nadat u voldaan hebt aan de criteria een verklaring supervisie over supervisie in te vullen en te ondertekenen.

Na het doorlopen van het traject doet u een aanvraag bij de BVRGS middels een aanvraagformulier supervisor .Dit formulier dat vanaf september 2019 beschikbaar zal zijn  stuurt u met de ‘verklaring supervisie jaaropleiding’ en de ‘verklaring supervisie over supervisie’ op naar ons secretariaat

Leer-supervisors:

  • Beschikken  over  minimum  10  jaar  praktijkervaring    
  • Werken  minimum  5  jaar  als  supervisor    
  • Voldoen  aan  de  navormingsvoorwaarden van de BVRGS
  • De lijst van Leer-supervisoren zal hier binnenkort beschikbaar zijn

Erkende opleiders

Opleiders, erkend door de Belgische Vereniging van Opleiders van Systeempsychotherapeuten zijn automatisch erkend als supervisor   
Klik hier voor de lijst van erkende opleiders BVRGS

Navormingsvoorwaarden

Een erkenning tot supervisor impliceert dat men ervaring als supervisor moet onderhouden zich moet blijven bijscholen. Eenmaal erkend dienen  supervisors  per 5  jaar  minstens  2  navormingen  te  volgen  (studiedagen  voor opleiders  en  supervisors  georganiseerd  door  de  BVRGS  of  vergelijkbare  opleiding/bijscholing).  U dient het secretariaat van de  BVRGS de nodige documenten te bezorgen.  

Lijst van erkende supervisors

Attest gevolgde supervisie over supervisie

Schema erkenningstraject supervisor

Verklaring op eer supervisie over supervisie