Herstel na een delict | BVRGS - Belgische Vereniging voor Relatietherapie Gezinstherapie en Systeemcounseling

Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling

Herstel na een delict

Als we geweldpleging willen bestrijden, moeten we in dialoog gaan met de plegers.’

Forensisch therapeuten bieden hulpverleners een kader om actief aan de slag te gaan met daderherstel

 

Plegers van delicten voelen vaak spijt over de pijnlijke gevolgen van hun daden en tonen zich bereid om actief mee te werken aan het herstelproces, hoe klein ook. Maar wat houdt dat herstel in en hoe kan je daar als hulpverlener aan bijdragen? Forensisch therapeuten Els Van Daele en Kris Vanhoeck gaan in hun boek Herstel na een delict dieper in op het herstelproces, waarbij men actief in dialoog treedt met de plegers.

 

Het herstel start op het ogenblik dat een pleger stilstaat bij de gedachte dat hij of zij aansprakelijk is voor het misdrijf en bewust de weg naar hulpverlening inslaat.  Vanuit die verantwoordelijkheid kan de pleger samen met de hulpverlener uitzoeken wat de geleden schade concreet inhoudt en wie er allemaal betrokken is. Schade aan anderen, waaronder de slachtoffers, maar ook aan de samenleving en aan zichzelf. Deze aanpak gaat verder dan louter een strafberechting en pleit voor een bredere contextuele en meer systemische aanpak waar ook de slachtoffers zelf en de samenleving in zijn geheel baat bij hebben.

 

Herstel na een delict biedt criminologen, maatschappelijk werkers, therapeuten, justitieassistenten, detentiebegeleiders… inzicht in de complexe menselijke realiteit in de nasleep van een delict. Het boek is opgebouwd rond negen werkwoorden, negen stappen die samen het omvattende tiende werkwoord ‘herstellen’ vormen. Elk hoofdstuk begint met een fictieve casus, licht vervolgens het belang van het gekozen werkwoord toe en biedt ook een stuk theoretische onderbouw. Aan het einde van het boek zijn een reeks ideeën en concrete opdrachten opgenomen waarmee hulpverleners de principes meteen in praktijk kunnen brengen.

 

 

Over de auteurs

Els Van Daele werkt als forensisch groepstherapeute bij I.T.E.R., centrum voor preventie, behandeling en begeleiding van seksueel grensoverschrijdend gedrag in Brussel. Zij is als opleider in de relatie- en gezinstherapie en systeemcounseling verbonden aan de Thomas More Hogeschool.

Kris Vanhoeck is consultant en auteur. Hij studeerde psychologie en werkte 35 jaar in Brussel als forensisch therapeut binnen en buiten de gevangenis.

Auteur(s)
Els Van Daele en Kris Vanhoeck
ISBN
978-94-6337-822-2
Uitgeverij
Pelckmans
04-11-2023