BVRGS studiedag voor Supervisoren 14 maart 2024 | BVRGS - Belgische Vereniging voor Relatietherapie Gezinstherapie en Systeemcounseling

Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling
Afbeelding

BVRGS studiedag voor Supervisoren 14 maart 2024

 

Afbeelding

 

Systemisch werk, als counselor of als relatie-en gezinstherapeut, is een ambacht. Een vak dat langzaam en al doende in de vingers kruipt. Een metier waar moed voor nodig is. En ook geduld, vertrouwen en een stevige theoretische basis.


Een supervisor, mentor, vertrouwenspersoon helpt hier zoekend in groeien, als steun en  toeverlaat. Spiegelend en containend.  Het is van belang dat ook deze stiel zijn plaats krijgt. Supervisie is een fundament van een goede beroepsethiek en een kans tot verbinding.
Op een dag voor supervisoren en opleiders willen we hierover uitwisselen. Over wat die theoretische ingrediënten dan juist zijn. Over welke traditie we vasthouden en over hoe eigentijds we zijn.  Over luisteren en dialogeren. En bovenal over héél véél passie en liefde voor de stiel.
 

De BVRGS kan rekenen op de Commissie Supervisie, die met goesting deze ontmoetingsdag organiseert op 14 maart 24. Alle erkende supervisoren, aspirant-supervisoren, opleiders en opleiders-in-opleiding en vanzelfsprekend ook hun NVRG-collega’s zijn zeer welkom! 

Voor deze opleiding is de accreditering voor artsen in behandeling bij het RIZIV.

 

Inschrijven kan via deze link.

Indien u zich ook wenst in te schrijven voor de studiedag op 15 maart kan u zich voor beide evenementen tegelijk inschrijven via deze link.

 

Praktisch

Locatie: LAMOT Mechelen, Vanbeethovenstraat 8/10, 2800 Mechelen

Dagverloop:

9-9u30: Onthaal met koffie

9u30-9u45: Welkomstwoord

9u45-10u45: Plenair gedeelte: Annick Ruydts in gesprek met Liesbeth Smeyers en Peter Adriaenssens.

10u45u-11u15: Koffiebreak

11u15-12u30: vervolg plenair gedeelte

12u30-13u30: ontmoetingslunch

13u30-14u45: Workshopronde 1

14u45-15u15: Pauze

15u15-16u30: Workshopronde 2

16u30-17u30: Receptie

 

Plenair gedeelte:

 

Het plenaire deel wordt verzorgd door Peter Adriaenssens en Liesbet Smeyers. Onder de

aangename leiding van Annick Ruyts gaan zij in deel één van deze boeiende voormiddag in

gesprek over hun persoonlijke ervaringen met psychotherapie en supervisie. Een gesprek over

een tijdsgebonden beeld van ons vakgebied, gedurfde keuzes maken en hete hangijzers. In een

tweede deel demonstreren ze de kracht van hun samenwerking via een casus aangebracht vanuit

het publiek.

Peter Adriaenssens is kinder- en jeugdpsychiater en ook gerenommeerd auteur. Tot eind 2019

stond Peter aan het hoofd van kliniek kinder- en jeugdpsychiatrie van de Universitaire

Ziekenhuizen KU Leuven waar hij de laatste tien jaren werkte met jonge tieners en hun gezinnen.

Daarnaast was hij jarenlang directeur van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-

Brabant van waaruit hij zich verder specialiseerde in trauma en herstel. Als professor, verbonden

aan de KULeuven, heeft Peter ruime ervaring in opleiding en supervisie geven en seminaries

verzorgen met als kennis focus gezinstherapie en trauma psychotherapie.

Liesbet Smeyers is maatschappelijk werker, familie- en systeemtherapeut en supervisor. Zij startte

haar professionele loopbaan op de afdeling kinderoncologie van UZ Leuven Gasthuisberg. In 1986

nam zij samen met Peter Adriaenssens de start voor de uitbouw van het Vertrouwenscentrum

Kindermishandeling Vlaams-Brabant.

Daar leidde zij samen met hem het opleidingsprogramma voor hulpverleners en werkte ze mee

aan publicaties over diverse aspecten van het klinisch werk bij kindermishandeling.

Liesbet was ook betrokken bij de uitwerking van de 1712-lijn.

Sinds haar pensioen werkt ze vooral als zelfstandige supervisor en begeleidt ze teams.

Ze werkt als gastdocent bij Rapunzel vzw.

Annick Ruyts werkte 33 jaar voor Eén en Canvas als reporter, redacteur, eindredacteur en

presentator. Eind 2022 richtte ze haar eigen zaak op als spreker/moderator en schreef ze het boek

"Bedankt voor Bewezen Diensten", een pleidooi voor menselijk ontslag. Naast haar werk als

moderator heeft ze een wekelijkse column in het tijdschrift Libelle.

 

Workshops:

 

1. Supervisie vanuit een samenwerkend en een narratief perspectief.

 

Personalia

Eliska Vereecken is als coördinator, relatie- en gezinstherapeut en erkend supervisor aan de slag in haar eigen praktijk De Regenboog. Hiernaast combineert ze nog verschillende rollen waaronder partner en mama van 4 jongens. Vanuit een kleurrijk pallet gaat ze graag op pad en aan de slag.

Jan Speetjens is systeempsychotherapeut en supervisor in eigen praktijk en in de groepspraktijk 'De Praktijk Hasselt'. Tot 2021 gezinstherapeut in de Jeugdpsychiatrie van Mondriaan (Heerlen, NL).

 

Abstract

“ De raison d’être van een bevrijdend ontwikkelingswerk schuilt aan de andere kant in de drang naar verzoening. Het ontwikkelingswerk moet beginnen met de oplossing van de tegengestelde polen, zodat beiden gelijktijdig leraar en leerling worden”
Paul Freire, Pedagogie van de onderdrukten, 1970, p57

“Je leert veel van je patiënten”
Dirk de Wachter, in Alleen Elvis blijft bestaan, VRT, 17 oktober 2023

Vervang in de tekst van Freire ‘leraar en leerling’ door ‘therapeut en cliënt’ of door supervisor en supervisant , dat is de basis voor collaboratief werken in therapie en supervisie.

“The most powerful therapeutic proces I know is to contribute to rich story development.” Michael White

Ook in supervisie is het belangrijk om niet te stoppen met vragen stellen en vanuit de waarden en normen van je supervisant op zoek te gaan naar de rijke verhalen van je supervisant en het systeem waarmee deze aan de slag gaat. Hoe kan je blijvend op zoek gaan naar verbredende en rijkere perspectieven en tegelijkertijd complementair aan de slag blijven gaan binnen de relatie van supervisor en supervisant? Hoe creëer je een collaboratief narratief en een narratieve collaboratie? We kijken er naar uit jou te begroeten op deze workshop en samen aan de slag te gaan...

“The most powerful person in the world is the storyteller” Steve Jobst 2024

 

2. De eerste stappen naar systemisch supervisorschap.

 

Personalia

Alexandra (Sandra) Nuytkens, klinisch psycholoog, contextueel – systeemtherapeut, rouwtherapeut, eerste- lijnspsycholoog en systemische supervisor i.o. Zij heeft een eigen praktijk te Antwerpen – centrum waar ze zowel individuen, koppels als gezinnen begeleidt.

Kitty Van Der Smissen, klinisch orthopedagoog, EFT-relatietherapeut en Houd Me Vast-trainer voor koppels, systeemtherapeut, rouwtherapeut en systemisch supervisor i.o. Kitty werkt in haar eigen praktijk in Hoogstraten, waar ze voornamelijk koppels en individuele mensen begeleidt.

 

Abstract

Hoe houd je de vele ballen als supervisor in de lucht? Tijdens deze workshop laten we jullie de boeiende com- plexiteit van het supervisieproces ervaren: de verschillende perspectieven, de machtsfactoren, de relatie tussen supervisor en supervisant en de verschillende systemische concepten. Zie jij je jezelf als supervisor eerder in een coachende rol? Of neig je vooral naar een rol als opleider of mentor? Of ben je tijdens het supervisieproces toch meer een administrator? Aan de hand van een casus gaan jullie met al deze facetten concreet aan de slag. En last but not least leggen we de focus op het afstemmingsproces: ‘It is not about the nail’.

 

3. Hoe onderscheiden we leertherapie van supervisie (en therapie en coaching)?

 

Personalia

Paul Castelijns is als staflid werkzaam bij de Interactie-Academie. Hij is psycholoog, systeemtheoretisch psycho- therapeut en erkend supervisor bij de BVRGS en NVRG en erkend leertherapeut bij de NVRG. Tevens doctoreert hij aan de UGent op de ontwikkeling van een systeemtherapeutische behandeling voor burn-out.

 

Abstract

Leertherapie is binnen de systeemtherapeutische gemeenschap een gekend en enigszins mysterieus en ongrijpbaar fenomeen. Er ontbreekt een eensgezinde basis van waaruit leertherapie en met name het systemische karakter ervan begrepen kan worden.
Tegelijkertijd doen er vele verhalen de ronde over de boeiende, indringende en helaas ook vaak als grensover- schrijdend ervaren leertherapeutische praktijk.Dit samen maakt dat mensen die deelnemen aan leertherapie veel vragen hebben en zich regelmatig onveilig voelen.

Tijdens deze workshop stel ik een markering voor van hoe leertherapie onderscheiden kan worden van supervisie, therapie en coaching. Hierop volgend stel ik een definiëring en invulling van systemische leertherapie voor die ruimte schept voor leertherapeutisch werken met niet alleen therapeuten (in opleiding), maar alle professionals.

 

4. Het narratief van het succes.

 

Personalia

Karen Aerden is gecertificeerd EFT-relatietherapeut en supervisor. Ze werkt in een eigen praktijk in Antwerpen waar ze volwassenen individueel en koppels begeleidt en therapeuten superviseert. Ze is orthopedagoog (KU Leuven) van basisopleiding. Voordat ze als zelfstandige therapeut aan de slag ging, werkte ze 14 jaar in buitengewoon secundair onderwijs met de doelgroepen doven en slechthorenden, blinden en slechtzienden, jongeren met spraak/taalstoornissen en jongeren met ASS. Ze is ook freelance tolk Vlaamse Gebarentaal.

Hanne Devinck werkt als gecertificeerd EFT-therapeut in haar eigen praktijk met koppels en individuele cliënten. Daarnaast geeft ze ook supervisie aan therapeuten en hulpverleners en is ze werkzaam bij de BVRGS als beleidsondersteuner.
Naast werken IN de praktijk werkt Hanne ook vaak buiten met haar cliënten/supervisanten. Eenmaal per jaar gaat ze naar Frankrijk om in de Zuid-Alpen een tocht met cliënten mee te begeleiden.

 

Abstract

In supervisie gaan we vaak op zoek naar waar we tegenaan botsen, wat we kunnen leren, waar we kunnen verbeteren. We worstelen en we groeien.

In deze workshop willen we de lens eens omkeren: we zoeken naar successen, wat ging er goed, waar ben je fier op, wat was een magisch moment in een sessie en hoe kunnen we vanuit die insteek ook weer groei stimuleren. Hoe kan je als supervisor vertrekken van stukjes tape waar de supervisant fier op is, fragmenten waarvan ze zelf voelden waauw, dit was een stap..., dit is waarom ik het vak van psychotherapie zo graag doe, hier was ik zelf helemaal van ontroerd of verbaasd dat dit mij lukte.

Kunnen we dit eens samen gaan begrijpen? Wat is het narratief van het succes. Ben je toevallig de meest briljante therapeut op aarde, al was het dan enkel dat ene moment ;-). Of waren het toevallig de meest makkelijke cliënten? Of kunnen we het leren zien als iets waar we vat op hebben, iets dat we kunnen repliceren?

 

5. De plaats van systemische theorie in supervisie.

 

Personalia

Catherine Claeys is als klinisch psycholoog/systeemtherapeut werkzaam in het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge en in haar privépraktijk in Wondelgem.

Kristien Schoevaerts is als klinisch psycholoog/pedagoog/systeemtherapeut werkzaam als coördinator en supervisor van praktijk De Boom in Zemst.

 

Abstract

Supervisie is een individueel en persoonsgericht leerproces van een supervisant onder begeleiding van een supervisor. Daarbij wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen en reflecties die de supervisant heeft ten aanzien van zijn of haar therapeutisch werk. Er lijkt consensus te bestaan over de intrinsieke finaliteit van supervisie: het faciliteren van professionele en therapeutische groei en zelfvertrouwen bij de supervisant. Dit proces wordt vaak, en terecht, belicht vanuit een relationele invalshoek en beklemtoont de wisselwerking tussen super- visor en supervisant. Met onze workshop keren we graag terug naar wat de supervisor en supervisant in de in de oorsprong verbindt, naar hun gemeenschappelijke grond en wortels: de theorie van het systeemdenken. We schijnen samen met jullie het licht op welke plaats de systemische theorie kan innemen in supervisie, wanneer en hoe deze kan worden ingezet en op die manier de professionele bagage van de supervisant kan bevorderen.