Bulletpoints BWP 2023/03/20 | BVRGS - Belgische Vereniging voor Relatietherapie Gezinstherapie en Systeemcounseling

Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling
Afbeelding

Bulletpoints BWP 2023/03/20

 
* De BWP nodigt alle psychotherapeut leden van BVRGS, VVGT, VVPT en VVCEPC uit voor haar algemene vergadering op dinsdagavond 30 mei. Op de agenda onder meer het afscheid van een groot aantal bestuursleden van het eerste uur en de verwelkoming van de nieuwe bestuursleden.


* Reminder: De leden van BVRGS, VVGT, VVPT en VVCEPC krijgen leden korting op elkaars studiedagen.


* Dit voorjaar wordt de huidige Federale Raad voor GGZ beroepen ontbonden en wordt een nieuwe samengesteld. De vier lid-verenigingen zijn volop aan het werk om opnieuw de BWP te laten erkennen als representatieve beroepsvereniging. Eenmaal her-erkend kan BWP opnieuw kandidaten voordragen voor de Federale Raad.


* Het COVID project wordt afgerond. De lijst van betrokken psychotherapeuten zal verwijderd worden van de website. De BWP dankt alle helpende handen die ons in deze crisis hebben geholpen: de therapeuten die zich in 2020 in de Werkgroep Covid-19 hebben geëngageerd, de therapeuten die in hun agenda plaats hielden voor personen die psychisch hebben geleden onder het virus of de maatregelen, de therapeuten die meewerkten aan het project van de Koning Boudewijnstichting, de therapeuten die zich als vrijwilliger hebben ingezet om collega's die dat wensten aan een vaccin te helpen. Een welgemeende dankjewel van het BWP bestuur!


* Op vraag van enkele leden lanceert de BWP een Werkgroep Conventie Psychologische Zorg. Vele leden zijn zoekende hoe zich als psychotherapeut te verhouden tot deze conventie. In deze werkgroep kunnen deelnemers samen inhoudelijke thema's uitklaren, zoals bv. de selectie van cliënten, verhouding met andere zorgpartners, kortdurend werken, enz. Het BWP bestuur heeft bedacht dat deze groep misschien zelfs standpunten of richtlijnen kan formuleren, maar dit is niet noodzakelijk - de deelnemers kunnen zelf hun agenda bepalen.


* Intussen werkt het BWP bestuur naarstig verder aan een eerste versie van een document dat de kwaliteitscriteria vastlegt voor psychotherapeuten en opleidingen in de psychotherapie. We baseren ons daarvoor op het advies van de werkgroep kwaliteitscriteria en de feedback van de vier lid-verenigingen. Wanneer deze eerste versie klaar is, krijgt elke vereniging nog de kans om zich hierover te beraden zodat we waar nodig de tekst kunnen bijsturen. Dit document zal het mogelijk maken een kwaliteitslabel toe te kennen aan onze leden en opleidingen. Ook wordt het een belangrijk instrument in verdere onderhandelingen met overheden en mutualiteiten over de kwaliteit van de psychotherapie, voor psychotherapeuten met én zonder WUG beroepstitel.