BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING BWP 19 december 2022 | BVRGS - Belgische Vereniging voor Relatietherapie Gezinstherapie en Systeemcounseling

Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling
Afbeelding

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING BWP 19 december 2022

 

BWP

De Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie

nodigt u graag uit op

 

Maandag 19 december 2022


 

19u00 - 19u30 

 

Van Daele College, Naamsestraat 80 te 3000 Leuven


 

(lok. 00.84 tenzij ter plaatse anders aangegeven)

 

voor een

 

BIJZONDERE

ALGEMENE VERGADERING

 

 

Aan de leden van de BWP, 

 

Beste collega, 

 

Op maandag 19 december 2022 organiseert de Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie (BWP) een Bijzondere Algemene Vergadering en nodigt daartoe al haar leden uit. 

 

Deze Bijzondere Algemene Vergadering zal doorgaan in het Van Daele College, Naamsestraat 80 te 3000 Leuven. Inschrijven voor de Algemene Vergadering kan via deze link:

https://forms.gle/hpuwXGN1LtMFaju9A

 

Zoals jullie intussen weten werd de BWP in 2017 opgericht door de Vlaamse Vereniging voor

Psychoanalytische Therapie vzw, de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie vzw, de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling vzw en de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling vzw. De BWP is erkend als beroepsvereniging voor klinisch psychologen, klinische orthopedagogen en artsen, die wetenschappelijke onderbouwde psychotherapie aanbieden.

 

Behoor je tot één van deze drie gezondheidszorgberoepen, dan ben je stemgerechtigd lid van de BWP (behoudens een eerdere schriftelijke weigering).

Ben je psychotherapeut en behoor je niet tot deze gezondheidszorgberoepen, dan ben je (behoudens eerdere schriftelijke weigering) toegetreden lid van de BWP. In dat geval ben je welkom op de Algemene Vergadering maar heb je geen stemrecht.

Wij voegen ter verduidelijking van de samenstelling en stemverdeling van de Algemene Vergadering van de BWP hier een uittreksel uit de statuten van de BWP.

 

Art. 4, sectie 1. De algemene vergadering

1. De algemene vergadering bestaat uit al de werkende leden.

2. Elk lid-vereniging beschikt over vijf (5) stemmen.

3. De leden-beroepsbeoefenaars van rechtswege stemmen collectief per subcategorie volgens lid-vereniging waarvan ze lid zijn, als volgt:

4. Elke subcategorie van leden-beroepsbeoefenaars van rechtswege beschikt collectief over twee (2) stemmen, en dit ongeacht het aantal leden dat de subcategorie in kwestie telt. Deze twee (2) stemmen worden in blok uitgebracht, op basis van een (voorafgaande) meerderheidsbeslissing genomen binnen de betrokken subcategorie van leden-beroepsbeoefenaars van rechtswege.

5. De leden-beroepsbeoefenaars met individuele aansluiting stemmen collectief als volgt:

- De categorie van leden-beroepsbeoefenaars met individuele aansluiting beschikt over één (1) stem, en dit ongeacht het aantal leden dat deze categorie telt. Deze stem wordt in blok uitgebracht op basis van een (voorafgaande) meerderheidsbeslissing genomen binnen deze categorie van leden-beroepsbeoefenaars met individuele aansluiting.

Art. 4, sectie 2. Waarnemers

Waarnemers kunnen de algemene vergadering bijwonen en mogen zich, mits toestemming van de voorzitter, tot de algemene vergadering richten.

 

Op de Algemene Vergadering van 11 juni 2022 kon door meerdere problemen de voorgestelde nieuwe samenstelling van de bestuursploeg niet worden gestemd (zie hiervoor het verslag van de AV 2022). Op de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering 2022 staat daarom slechts één agendapunt:

 

  • Stemming van een nieuwe samenstelling van het Bestuursorgaan van de BWP. 

 

Hoogachtend,

 

Els Brunfaut Ronny Vandermeeren

 

voorzitter BWP secretaris BWP