WEBINARS BWP "ON DEMAND" : DE WETTIGE BEOEFENING VAN DE PSYCHOTHERAPIE, TUCHT EN AANSPRAKELIJKHEID | BVRGS - Belgische Vereniging voor Relatietherapie Gezinstherapie en Systeemcounseling

Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling
Afbeelding

WEBINARS BWP "ON DEMAND" : DE WETTIGE BEOEFENING VAN DE PSYCHOTHERAPIE, TUCHT EN AANSPRAKELIJKHEID

Zien jullie het bos door de bomen nog als het aankomt op de juridische situatie betreffende psychotherapie? Wij ook niet. 

In het voorjaar organiseerde de BWP in samenwerking met de verenigingen twee Webinars, waarop juristen Jellina Buelens en Eline Smeuninx van Arcas Law ons wegwijs maakten in het landschap zoals het er nu uitziet. 

In deze presentatie wordt op algemene wijze geschetst wie de psychotherapie nog mag uitoefenen en onder welke voorwaarden. Sinds 2016 is de psychotherapie door de wetgever namelijk gekwalificeerd als een beschermde handeling. Hierdoor blijft de uitoefening van de psychotherapie op autonome en zelfstandige basis nog slechts voor een beperkt aantal actoren mogelijk. Wel wordt in een aantal overgangsmaatregelen en uitzonderingen voorzien voor zij die de psychotherapie reeds beoefenden vóór de verankering ervan in de WUG in 2016. Alle spelregels worden hier voor u kort op een rij gezet en praktisch toegelicht. 

U KAN ALS LID VIA HET LEDENPORTAAL (NIEUWSBRIEF ARCHIEF) de WEBINARS ON DEMAND BEKIJKEN. DEZE VIDEO EN INFORMATIE MAG U NIET DELEN. HET IS EXCLUSIEF VOOR ONZE LEDEN.

 

 

DEEL 1: De wettige beoefening van psychotherapie

DEEL 2: Beroepsaansprakelijkheid & tuchtorganen