Wet voor gezondheidszorg beroepen | BVRGS - Belgische Vereniging voor Relatietherapie Gezinstherapie en Systeemcounseling

Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling
Afbeelding

Wet voor gezondheidszorg beroepen

Infoavond BVRGS op 21 februari 2017
Presentaties , vragen en anwtoorden in bijlage onderaan deze pagina.

Persbericht van het kabinet van M. De Block, minister van volksgezondheid

Zie bijlage

 

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

8 juni 2016

WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen enerzijds en tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 anderzijds

De LINK met alle informatie vindt u op de website van de Kamer
De hele discussie in de Kamer met de antwoorden van de Minister vindt u achter deze LINK

Een uittreksel met de antwoorden van de minister vindt u HIER

Tekst van de Koepel van Vlaamse Psychotherapieverenigingen

Wet tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen

http://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/geestelijke-gezondheidszorgberoepen

U kan het advies van de Hoge Gezondheidsraad nalezen op http://users.telenet.be/allemeesch/KlinPsy/docum/Adviespsychotherapie.pdf