Doelstellingen | BVRGS - Belgische Vereniging voor Relatietherapie Gezinstherapie en Systeemcounseling

Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling
Afbeelding

Doelstellingen

  • Het bevorderen van de competentie en de kwaliteit in de praktijk, het onderzoek en het onderwijs en vorming in de relatie- en gezinstherapie en systeemcounseling.
  • Het bevorderen van de professionele identiteit van relatie- en gezinstherapeuten en systeemtherapeuten.
  • Het bevorderen van de professionele identiteit van de systemische counselors.
  • Het bevorderen van contacten onder de leden en met externen o.a. onder vorm van studiedagen en uitwisselingen allerhande.
  • Het bevorderen van publicaties en de productie van wetenschappelijk materiaal op dit gebied.
  • Het aanwenden van al de middelen die zij nuttig acht om te kunnen verzekeren dat de leden die aan de vastgestelde voorwaarden beantwoorden, zoals uitgestippeld in het RIO, door de vereniging erkend zijn om de functie van systeempsychotherapeut of systemische counselor kunnen uitoefenen.