Word lid als therapeut | BVRGS - Belgische Vereniging voor Relatietherapie Gezinstherapie en Systeemcounseling

Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling
Afbeelding

Word lid als therapeut

Gefeliciteerd en welkom, u zet een belangrijke professionele stap met uw aanvraag tot lidmaatschap van de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling. De BVRGS is lid van de Europese Vereniging voor Familietherapie EFTA – NFTO.

Belangrijke stappen

1. Toelatingsvoorwaarden

Zorg dat uw aanvraag beantwoord aan onze toelatingsvoorwaarden (basisdiploma met eventueel aanvullende cursussen, erkende opleiding RGT/S en het minimum aantal cliënten dat u behandelt met een klinisch psychotherapeutisch mandaat).

Werk u met een klinisch psychotherapeutisch mandaat, maar blijkt dat niet meteen uit uw werkcontext? Toon het duidelijk aan, eventueel met een verklaring van uw werkgever.

Beantwoordt uw aanvraag (nog) niet volledig aan de voorwaarden, dan kan u aspirant-lid worden.

2. Inschrijvingsgeld

Als aspirant-lid betaal u 35 € inschrijvingsgeld, te storten op rekening van de BVRGS BE43 0688 9837 2601 / BIC: GKCCBEBB. Het inschrijvingsgeld bedraagt 70 € voor volwaardige leden.

Wordt u als lid (of aspirant-lid) aanvaard, dan verrekenen we uw inschrijvingsgeld met uw jaarlijkse lidgeld (70 € voor aspirant leden en 140 € voor volwaardige leden). Beantwoordt uw aanvraag niet aan de toelatingsvoorwaarden, dan betalen we het inschrijvingsgeld niet terug. Zorg dus voor een volledig dossier. U kan enkel een aanvraag doen als aspirant lid indien de 4-jarige opleiding nog niet werd afgerond.

3. Beslissing toelatingscommissie

De toelatingscommissie komt drie keer per jaar samen. Dossiers die volledig zijn (aanvraag + documenten + inschrijvingsgeld) vóór 1 januari, 1 mei of 1 oktober worden voorgelegd aan de toelatingscommissie. De raad van bestuur bespreekt tijdens de eerstvolgende vergadering het advies van de toelatingscommissie. Na de beslissing van de raad van bestuur wordt u daarvan op de hoogte gebracht, ten vroegste in de loop van de maand die volgt op de maand waarin uw dossier werd geëvalueerd.

4. Lidgeld

BVRGS-leden betalen jaarlijks 140 euro lidgeld, aspirant-leden 70 euro. Het lidgeld omvat een abonnement op het tijdschrift Systeemtherapie.

De BVRGS organiseert een jaarlijkse studiedag op de derde vrijdag van maart. Een belangrijk evenement om bij te blijven en om te netwerken met de community.

Checklist voor uw aanvraag

  • Vul hieronder het online aanvraagformulier in.
  • U beschikt over een erkend basisdiploma, eventueel aangevuld met de drie bijkomende vakken op universitair niveau.
  • U volgde een vierjarige opleiding RGT bij een BVRGS erkende opleiding (vier opeenvolgende jaren).
  • U werkte vier jaar als psychotherapeut onder supervisie van een BVRGS erkende supervisor/opleider met minstens 5 cliënten (systemen) per week.
  • U hebt een eigen praktijk met een klinisch psychotherapeutisch mandaat van minstens 5 cliënten (systemen).
  • Betaal het inschrijvingsgeld: € 70 (leden) of € 35 (aspirant-leden).
  • Voldeed u aan al deze voorwaarden, dan stelt het secretariaat u voor aan de toelatingscommissie.
  • De raad van bestuur bekrachtigt (of niet) het advies van de toelatingscommissie.
  • Daarna krijg u een uitnodiging tot het betalen van het lidgeld. Nadat we het lidgeld hebben ontvangen, bent u lid van de BVRGS.

Meer info: zie toelatingsvoorwaarden of mail naar info@bvrgs.be

Klik op 'verzenden' en het secretariaat ontvangt uw aanvraag. Wij nemen persoonlijk contact met u op voor de verdere opvolging van de procedure.

LET OP !!! Volgende documenten dient u te bezorgen: 

- Voor aanvragen leden: basisdiploma, eventueel attest van de gevolgde bijkomende vakken, attest 4-jarige opleiding.

- Voor aanvragen aspirant-leden: basisdiploma, eventueel attest van de gevolgde bijkomende vakken, inschrijvingsbewijs 4-jarige opleiding.

Bij niet betaling van het inschrijvingsgeld is je dossier niet volledig en zal de toelatingscommissie je dossier niet behandelen.

Bezorg ons zoveel mogelijk documenten digitaal. Per post aanvaarden wij geen aangetekende zendingen.

Toelatingsvoorwaarden voor therapeuten

Identificatiegegevens
Diploma Hoger Onderwijs
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
8 MB limiet.
Toegestane types: pdf.
Opleiding tot relatie en gezinstherapeut
Aanvraag Aspirant-lid - RGT/S vierjarige opleiding bezig
RGT/S Opleiding van 3 jaar
RGT/S Opleiding van 4 jaar voltooid
Bijkomende beroepsopleidingen van 1 jaar of langer buiten de Relatie- en Gezinstherapie/Systeemtherapie
Voor personen die bijkomende cursussen dienen te volgen om toegelaten te kunnen worden tot de BVRGS (zie art. 3 van de Toelatingsvoorwaarden), waar en wanneer hebt u deze cursussen gevolgd:
Huidige werksetting van uw klinische praktijk met een psychotherapeutisch mandaat
I
II
Privé gegevens
Aanvraag lidmaatschap Relatietherapeut
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
8 MB limiet.
Toegestane types: pdf, jpg, doc, docx, xls, xlsx.