BVRGS studiedag rond genderidentiteit op 15 maart 2024 | BVRGS - Belgische Vereniging voor Relatietherapie Gezinstherapie en Systeemcounseling

Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling
Afbeelding

BVRGS studiedag rond genderidentiteit op 15 maart 2024

Afbeelding

Op 15 maart 2024 organiseert de BVRGS haar jaarlijkse studiedag! Dit jaar is het titel van onze studiedag: "Genderidentiteit - Systemisch werken voorbij de Binariteit".

Voor deze opleiding is de aanvraag accreditering voor artsen in behandeling bij het RIZIV.

Inschrijven kan via deze link.

 

Praktisch

Locatie: Diocesaan Pastoraal Centrum, Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

Dagprogramma:

9u00-9u30: Ontvangst met koffie
9u30-10u30: Opening met introductie van het dagthema en panelgesprek
10u30-10u45: Pauze
10u45-12u15: Plenaire lezing door Joz Motmans
12u15-13u00: Middagpauze
13u00-14u15: Workshopronde 1
14u15-14u30: Pauze
14u30-15u45: Workshopronde 2
15u45-16u15: Panelgesprek en afsluiting van de dag
16u15-16u30: Afsluiting
16u30-17u30: Receptie

Sprekers

Plenaire lezing

Dr. Joz Motmans

 

In deze introductie schets Joz Motmans vooreerst hoe concepten en kaders omtrent transgenderzorg doorheen de voorbije decennia zijn geëvalueerd, en welke diagnostische tools, handvaten en richtlijnen in zorg voorhanden zijn voor hulpverleners. In het tweede deel worden aspecten als proportie (grootorde) van transgender en gender diverse personen geschetst, het belang van genderinclusieve taal besproken, en hoe zorgsettings gendersensitief kunnen worden ingericht. 

Tot slot staan we stil bij de huidige socio-politieke positie van TGD personen, zoals het Belgische juridische kader, de attitudes in de samenleving en hun ervaringen van discriminatie, geweld en welzijn.

 

Joz Motmans is coördinator van het Centrum voor Seksuologie en Gender en van het multidisciplinaire genderteam van het Universitair Ziekenhuis Gent.

Als sociaal onderzoeker en transgenderdeskundige omvat zijn expertise LGBTIQ+ studies, nieuwe sociale bewegingen, gelijkheid, emancipatie, gezondheid, levenskwaliteit en onderzoek naar sociale attitudes.

 

 

Moderator panelgesprek

Jaouad Alloul 

 

Auteur, theatermaker, muzikant

 

Begonnen als banketbakker werkte Jaouad zich op van dragqueen (22) tot de veelzijdige kunstenaar die hij vandaag is. Het podium is zijn natuurlijke habitat waarin hij transformeert tot een godin. Als spreker en moderator kiest hij er steeds voor om bruggen te slaan tussen de verschillende identiteiten die hij rijk is. Hij bracht muziek uit in 2021 (Messias) en 2023 (Homo Universalis) en is artist in residence bij het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Zijn debuutroman ‘De Meisje" (uitgeverij Lannoo) is een fictieve vertelling over zijn leven. In het theater kent u hem van voorstellingen zoals Zeemeermin (BeHuman), De Meisje (MartHa!tentatief), Venus In Libra (Toneelhuis), Phenomenal Woman (BeHuman), Kruistocht (Opera Ballet Vlaanderen), Shakira & Chikara (Kopergietery), Tina & Tamara (Hart Boven Hard). 

 

Voor meer informatie:  www.jaouad.be

 

Workshops

 

Gender in huis: een hond in een kegelspel? 
Christel Bouwens


Genderincongruentie of genderdysforie brengt heel wat teweeg voor de persoon die dit ervaart. Er is angst voor onbegrip, angst voor afwijzing, angst voor en besef van de impact op de omgeving, schaamte en nog meer. Ouders, partners en gezinsleden worstelen eveneens met gevoelens van bezorgdheid en schuld, rouw om het verlies, angst voor de transitie en de veranderingen in het gezin. 
Onderzoek toont aan dat aanvaarding en steun van de context van kapitaal belang is voor de trans of genderdiverse persoon. Redenen genoeg om elke systeemtherapeut uit te nodigen zich te verdiepen in gender. 
Doel van deze workshop is de systeemtherapeut die niet in een gender expertisecentrum werkt te empoweren in het verbindend werken met deze gezinnen.  Genderdiversiteit doet vaak niet alleen het systeem maar ook de therapeut op zijn grondvesten wankelen.
De workshop zal je dompelen in de beleving van de ouders of de partner en nodigt uit na te denken over jezelf als therapeut in het kegelspel van gender. 
Aan de hand van casussen reflecteer je vanuit jouw referentiekader over valkuilen, weerbarstig vasthoudende posities en the elephant in the room. 
Welke noden zijn er bij de therapeut en waar liggen de grenzen? 
Waar botsen noden en de grenzen in het verbindend werken met deze gezinnen?

 

Christel Bouwens is klinisch orthopedagoog, gedragstherapeut en supervisor VVGT, ABFT therapeut trainer en supervisor en EFT & EFFT therapeut. Jody Russon and Gary Diamond ontwikkelden en onderzochten Affirmative ABFT, een van de weinige manieren van evidence based systemische manier van werken met trans en gender diverse jongeren in cultureel diverse leefomstandigheden.  Christel had het geluk veel van Jody te mogen leren. Ze is medebezieler van en werkzaam binnen het Centrum Genderzorg Antwerpen en werkt uitsluitend met genderdiverse mensen van alle leeftijden waarbij het betrekken van de context voorop staat om de beste zorg te bieden.

 

 

VAN SAFE SPACE NAAR BRAVE SPACE: Hoe meerstemmigheid stimuleren in een mijnenveld van sociale vertogen en heftige emoties?

Greet Essing

 

In deze workshop gaan we op zoekt naar 'good practices' die zowel cliënten als hun netwerken als belangrijke groepen in de samenleving helpen de moed te vinden om te spreken over gevoelige thema's die heel wat meningen en gevoelens uitlokken. Hoe kunnen we voldoende veiligheid creëren in oncomfortabele gesprekken of gesprekken met een onzekere uitkomst? Welke polarisaties en versimpelingen leven er rond het thema 'gender’? Hoe komen ze onze gespreksruimte binnen? En wat helpt om niet meegezogen te worden in vereenvoudigde voorstellingen, om de nuances terug in beeld te krijgen? Hoe kunnen we ons op dit mijnenveld positioneren als therapeut? In deze workshop gaan we op zoek naar skills en handvaten die ons hierbij kunnen helpen.

 

Greet Essing is systeempsychotherapeut en -supervisor, werkend in Elan-Groepspraktijk, in CAW de Kempen en bij Punt vzw, waar ze zich momenteel vooral verdiept in thema's als Relaties, Scheiding, Nieuwe Gezins- en Relatievormen, LGBTQIA+ en Seksueel Geweld. Greet werkt uitsluitend met volwassenen, zowel individueel, als met koppels, ouders, netwerken rond cliënten, community's en lotgenotengroepen. In '24 start Greet tevens met het begeleiden van therapeutische wandel-groepsreizen in de bergen.

 

 

Reflecties vanuit het persoonlijk hulpverleningstraject als non-binaire persoon

Uwi Van Hauwermeiren

 

Uwi zal vanuit eigen ervaring vertellen over hun hulpverleningstraject en goede redenen om familie en partner niet te betrekken en hoe familie en partner toch aanwezig werden gemaakt in de gespreksruimte. Daarnaast geeft Uwi ook mee waar je als hulpverlener op let wanneer mensen met vragen rond hun genderidentiteit hulp zoeken. 

 

Uwi Van Hauwermeiren (die/hun - 32jaar) is non-binair persoon, voorvechter van zichtbaarheid, (h)erkenning en acceptatie van genderdiversiteit en inclusie. Als zwart & queer persoon wil die duidelijk maken dat non-binair zijn geen wit buzzwoord is, dat mensen veel meer zijn dan enkel hun genderidentiteit.

 

 

Spreken met gezinnen in transitie: introductie van het 'experiment'

John Humblet

 

Niet alleen een transgender jongere, ook diens naasten, in het bijzonder het gezin, maakt een transitie door. Het 'experiment' vraagt het engagement van alle gezinsleden om zich voor een afgesproken tijd collectief achter het gebruik van een nieuwe naam en/of nieuwe voornaamwoorden te scharen. Tijdens de evaluatie wordt er stilgestaan bij wat het met een jongere doet om wat gender betreft consequent in de taal benaderd te worden, evenals hoe de andere gezinsleden dit ervaren. Er is ruimte voor aarzelingen en hoe versprekingen worden aangepakt. Er kan ook nagedacht worden over hoe het gezin de ruimere sociale omgeving deelgenoot maakt van het resultaat van het experiment.

 

John Humblet is klinisch psycholoog, klinisch seksuoloog en systeemtheoretisch psychotherapeut, werkzaam in het Centrum voor Seksuologie en Gender van het Universitair Ziekenhuis Gent, in eigen praktijk te Kessel-Lo, en als vrijwilliger bij TEJO Leuven. In al deze contexten werkt hij voornamelijk met jongvolwassenen.

 

 

Her-verbindend spreken over Gender identiteit

Niels Vanspauwen en Kris Hazenbosch

Het thema gender wint de laatste jaren aan belangstelling bij het bredere publiek. Op korte tijd duikt er veel nieuwe taal op om naam te geven aan passende identiteiten. (https://www.cavaia.be/woordenlijst). De snelle ontwikkeling maakt dat gezinnen en systemen wel eens zoekend zijn. Dit zoeken dreigt bemoeilijkt te worden door de circulatie van tegenstrijdige en soms foutieve informatie over deze identiteiten (https://www.standaard.be/cnt/dmf20230805_94132332).

Gedeelde taal is niet alleen belangrijk voor persoonlijke betekenisgeving, maar heeft de kracht om te verbinden in gemeenschap en biedt tegengewicht aan taal die riskeert vast te zetten wanneer het gebruik rigide en overmatig individueel wordt.

Spreken over genderidentiteit doet ons vermoeden dat er een identificatie is met het thema gender en de mensen die zich hiermee verbonden voelen. Vanuit een narratief, postmodernistisch kader hechten we zeer veel belang aan de ontwikkeling van en verbinding met identiteit. Identiteiten zijn geen ‘vaste gegevens’ doorheen de geschiedenis van de mensheid, maar kunnen beschouwd worden als ‘kaders’, ‘vormen’ die voortdurend in verandering zijn. Op deze manier kan de narratieve kijk hulp bieden om identiteit te gaan onderzoeken, ze uit te pakken om zo iets van betekenis vast te krijgen van de persoon die zich de identiteit toe-eigent, alsook de gemeenschap waartoe die zich verbindt door zich deze identiteit toe te eigenen. 

Deze workshop beoogt het samen onderzoeken van de betekenis van gender binnen de kamer van de systeemtherapie. Een insteek geïnspireerd door Queer theory[1] helpt om bewust te worden/blijven van de levende vanzelfsprekendheden over gender in de samenleving.

 

Kris Hazenbosch is maatschappelijk assistent van basisopleiding. Hij is als systemisch counselor verbonden aan de BVRGS en verdiepte zich in de narratieve therapie in Londen (INT). Hij is als narratief therapeut werkzaam in Hestia, Mechelen, centrum voor psychotherapie. Daarnaast werkt hij al jaren met mensen met een middelenafhankelijkheid en hun systemen vanuit het MSOC Vlaams Brabant, ankerpunt Diest. Hij is verbonden aan het opleidingscentrum Rapunzel als lesgever. 

 

Niels Vanspauwen behaalde zijn master in de klinische psychologie aan de Vrije Universiteit van Brussel. Als onderzoeker was hij betrokken bij verschillende projecten met thema’s waaronder armoede, sociale uitsluiting en discriminatie, met een bijzondere interesse voor de betekenis van gender en identiteit binnen de queer gemeenschap. Momenteel werkt hij op zelfstandige basis in Hestia, centrum voor psychotherapie in Mechelen en volgt hij de opleiding gezins- en relatietherapie bij Rapunzel in Diest. Daarnaast doceert hij als lector binnen de opleiding Pedagogie van het Jonge Kind aan de Erasmus Hogeschool Brussel.

 

 

Ridder, prinses of iets tussenin? Werken rond gendervragen met kinderen en het gezin.

Maaike Tassyns

 

Vraag jij je soms af hoe je omgaat met kinderen die in de knoop liggen met hun genderidentiteit? Wat met vragen en twijfels bij ouders en hoe kan je dit het best bespreekbaar maken met een gezin? Tijdens deze workshop worden praktische handvaten aangereikt waarmee je zelf aan de slag kan in jouw praktijk.

 

Maaike Tassyns is klinisch psycholoog en relatie-, gezins- en systeempsychotherapeut. Zij werkt met kinderen, jongeren en hun gezin binnen het Genderteam van het UZ Gent. Daarnaast werkt zij ook systemisch met volwassenen en koppels, voornamelijk rond familiale en relationele vragen, binnen groepspraktijk Saam in Gent.  

 

 

De relationele transitie.

Anouck Voncken

 

Niet alleen de personen die genderincongruentie ervaren maken een verander- en verwerkingsproces door. Dit geldt ook voor alle anderen met wie zij in verbinding staan. Dit proces noemen wij de relationele transitie. In de media is er veel aandacht voor de lichamelijke, wettelijke en sociale transitie. De relationele transitie is nog erg onderbelicht. De relationele transitie is echter zeer bepalend voor het welbevinden van de persoon die gender-incongruentie ervaart en diens naasten. Omdat er vaak lange wachtlijsten zijn voordat iemand terecht kan bij een genderpoli, kunnen welbevinden en onderlinge relaties langdurig onder druk staan voordat er gerichte zorg wordt geboden. Er is nood aan genderinclusieve zorg voor personen die genderincongruentie ervaren én hun naasten; niet alleen gedurende het traject op de genderpoli, maar zeker ook in de fase ervoor en/of erna. 

In de workshop zal aandacht zijn voor de kansen en mogelijkheden die systeemtherapeuten hebben in het bieden van genderinclusieve therapie aan personen die genderincongruentie ervaren en hun naasten.  

 

Anouck Voncken is sinds 2013 werkzaam als systeemtheoretisch psychotherapeut en sinds een jaar consulent seksuele gezondheid NVVS i.o.. Sinds oktober 2018 maakt ze deel uit van Genderteam Zuid Nederland (GZN). Vanaf dat moment werkt Anouck vrijwel uitsluitend met cliëntsystemen waarin de ouder, de partner of het kind genderincongruentie ervaart. Als systeemtherapeut wordt ze betrokken bij zowel de diagnostiek als bij het behandeltraject. Samen met Joep Roeffen, Inge van Laarhoven en Ellen van de Berg heeft ze het artikel 'Wat betekent hij is een zij voor mij?' geschreven, dat gepubliceerd is in het systeemtherapie vakblad van de NVRG (34e jaargang, nummer 4). 

 


[1] Een queer theoretisch kader deconstrueert de aannames en discourses rond gender en seksualiteit. Dit kader helpt te kijken naar de bestaande machtsrelaties. Deze insteek, vertrekkend vanuit het activistisch werk van de queer gemeenschap, beoogt een project van emancipatie ten goede voor iedereen in de samenleving.