Emoties aan het woord | BVRGS - Belgische Vereniging voor Relatietherapie Gezinstherapie en Systeemcounseling

Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling

Emoties aan het woord

Onze wetenschappelijke kennis over emoties bewijst de cruciale rol die ze vervullen in ons psychisch welzijn. Dit boek wil aantonen dat psychische zorg met aandacht voor emoties niet enkel thuishoort bij de psycholoog of psychiater, maar een brede inzet verdient in het veld van hulpverlening en preventie.

 

Emoties aan het woord hanteert een emotiegericht denkkader dat de basis vormt voor een doordachte inzet van gespreksinterventies in de psychische hulpverlening. Verder wordt getoond hoe deze kennis ook een toepassing kent op meer preventieve terreinen als opvoeding en onderwijs. De kunst om met emoties om te gaan vindt immers zijn oorsprong in onze jongste levensjaren. Kristof Stappers reikt concrete handvatten aan voor zorgfiguren om te kunnen bijdragen aan een gezonde emotionele ontwikkeling.

 

Dit boek richt zich in eerste instantie tot professionals in het brede veld van psychische zorg. Naast psychologen en psychiaters is het onder meer ook bruikbaar voor coaches, gezinsbegeleiders, leerlingenbegeleiders of verpleegkundigen. Het richt zich ook op professionals in een meer pedagogische rol, zoals opvoeders en leerkrachten.

 

Kristof Stappers is psycholoog en psychotherapeut van opleiding. Hij werkt in een zelfstandige praktijk en doceert Coaching, Counseling en Training aan de Thomas More Hogeschool.

Auteur(s)
Kristof Stappers
ISBN
978-94-6401-574-4
Uitgeverij
Pelckmans
12-04-2022