Kwaliteitswet "uitgestelde bepaling" in werking vanaf juli 2022 | BVRGS - Belgische Vereniging voor Relatietherapie Gezinstherapie en Systeemcounseling

Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling
Afbeelding

Kwaliteitswet "uitgestelde bepaling" in werking vanaf juli 2022

Beste Leden,

 

De bij wet van 30 juni 2021 inwerking tredende  Kwaliteitswet werd met een jaar uitgesteld van 1 juli 2021 naar 1 juli 2022. In deze “uitstelwet” stond echter dat het mogelijk was om bij Koninklijk Besluit een aantal bepalingen vervroegd in werking te laten treden. Op woensdag 10 november heeft de Ministerraad een dergelijk ontwerp van KB goedgekeurd.

Het ontwerp werd ter advies voorgelegd aan de Raad van State en werd daarna in het Belgisch Staatsblad  gepubliceerd;

 • de algemene bepaling (artikel 1), de definities (artikel 2) en het toepassingsgebied (artikel 3)
 • de bepalingen in verband met de diagnostische en therapeutische vrijheid (artikelen 4 tot en met 7)
 • de bepalingen met betrekking tot de bekwaamheid en het visum (artikelen 8 tot en met 11)
 • de bepalingen met betrekking tot de karakterisatie (artikelen 12 en 13)
 • de bepaling met betrekking tot de omkadering (artikel 14)
 • de bepalingen met betrekking tot anxiolyse en anesthesie (artikelen 15 en 16)
 • de bepalingen met betrekking tot de continuïteit (artikelen 17 tot en met 19) (met uitzondering van de procedure bij definitieve stopzetting van de praktijk (artikel 20) o.w.v. tussenkomst van de Toezichtscommissie)
 • de bepalingen in verband met de voorschriften (artikelen 27 tot en met 30)
 • de bepaling met betrekking tot de praktijkinformatie (artikel 31)
 • de bepaling met betrekking tot de structuur en organisatie van de praktijkvoering (artikel 32)
 • de bepalingen in verband met het patiëntendossier (artikelen 33 tot en met 35)
 • de bepaling inzake kwaliteitscontrole/peer review voor  risicovolle verstrekkingen (artikel 41)
 • de bepaling die artikel 119 WUG wijzigt waardoor de Provinciale Geneeskundige Commissies een taak krijgen toebedeeld op het vlak van het toezicht op de kwaliteitsvolle praktijkvoering (artikel 66)

De bepalingen van de Kwaliteitswet, zoals ze werden toegelicht tijdens de webinar (cf. bijlage)veranderen inhoudelijk niet. Het enige verschil is dat bovenvermelde bepalingen reeds vóór 1 juli 2022 in werking zullen treden, vermoedelijk vanaf 1 januari 2022.

Dit wil zeggen dat de verplichtingen die hieruit voor psychotherapiebeoefenaars vloeien vanaf dan zullen gelden. Voor de overige bepalingen, namelijk de regels rond permanentie, het omgaan met gezondheidsgegevens, het register van praktijkvoering en de Toezichtscommisie blijft de datum van inwerkingtreding 1 juli 2022.

 

 

VOOR MEER INFO KIJK NAAR DE LEDENPAGINA en het ARCHIEF VAN DE NIEUWSBRIEVEN

(..webinars, hand-outs, ...)

 

Met vriendelijke groeten,

i.o.v.

Liesbeth Lafaut

Jellina Buelens

ARCASLAW