Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling

Psycholoog (m/v/x)

Voor de acute psychiatrische eenheid B22,

gelegen op de site Kruidtuin van de Kliniek St-Jan en

onderdeel van de dienst voor volwassenenpsychiatrie, zijn we op zoek naar :

 

Psycholoog (m/v/x)

Halftijds 19u/week

Vervangingsovereenkomst, zwangerschapsverlof

 

Kies je voor een job in de gezondheidszorg bij Kliniek Sint-Jan? Dan kies je voor een ziekenhuis dat de gezondheid en het welzijn van zijn patiënten helemaal bovenaan op de agenda zet. De allerbeste zorgen voor onze patiënten, elke dag opnieuw. Daar doen we het voor. Maar deze visie geldt evengoed voor medewerkers: Kliniek Sint-Jan behandelt ook jou met de grootste zorg en respect.

 

Bij Kliniek Sint-Jan maak je deel uit van een zorginstelling waar vriendelijkheid, waardering en vertrouwen steevast voorrang genieten. Je wordt omringd door menselijke warmte én profiteert tegelijk mee van een uiterst professionele werkomgeving. In deze context geven we elke persoon de (h)erkenning die hij of zij verdient. Want de culturele en sociale diversiteit van zowel onze medewerkers als patiënten maakt Kliniek Sint-Jan rijk en trots.

 

Functie:

 • Binnen een multidisciplinair team zorgen voor de psychologische opvolging van de gehospitaliseerde patiënten.  De follow-up is in eerste instantie individueel, maar de evolutie van de zorgstructuren kan aanleiding geven tot het begeleiden van groepsbijeenkomsten; 
 • Deelnemen aan het diagnostische (psychodynamische, systemische, cognitieve evaluaties, ...) en therapeutische werk, in overleg met de andere teamleden;
 • Deelname aan multidisciplinaire bijeenkomsten (klinische, theoretische, institutionele, ...) en bijdrage aan de reflectie binnen het team;
 • Uitvoeren van administratief werk in verband met de functie (bijhouden van het patiëntendossier, ...).

 

Profiel:

 • Licentie of masterdiploma in de klinische psychologie voor volwassenen;
 • Opleiding in de psychotherapie, met een voorkeur voor psychoanalytische en/of systemische training;
 • Beroepservaring in de geestelijke gezondheidszorg en ziekenhuiservaring
 • Gezien de bestemming van eenheid B22 op middellange termijn, belangstelling voor polyvalent werk en meer bepaald het werken  met mensen met een geestelijke stoornis in combinatie met een handicap (eenheid voor dubbele diagnose), voor situaties van psychische problemen tussen ouders en kinderen (psychose en depressie na de bevalling, relatiestoornissen tussen ouders en kinderen, hechtingsstoornissen), voor situaties van complexe verslavingszorg (alcohol, drugs, institutionele moeilijkheden van inwoners van andere zorgstructuren);
 • Persoonlijke kwaliteiten: verantwoordelijkheid kunnen nemen, betrouwbaarheid, betrokkenheid bij de follow-up;
 • Vermogen om in een multidisciplinair team te werken: vlotte informatieoverdracht, navolging van teamreflectie, vermogen om constructief na te denken over de ontwikkeling van zorgstructuren en zorgprocedures.

 

Troeven:

 • Opleiding in analytische en/of systemische therapie;
 • Competentie/ervaring in de acute psychiatrie, op het vlak van invaliditeit, ouderschap, neonataliteit;
 • Tweetaligheid Frans/Nederlands vereist (niveau C1 gewenst, B2 bespreekbaar). Kennis van andere talen is uiteraard een extra troef.

 

Project waarbinnen deze vacature kadert:

De nieuwe psychiatrische afdeling van de Kliniek Sint-Jan wil kwaliteitsvolle zorg bieden aan verschillende bevolkingsgroepen voor wie de toegang tot de zorg niet volstaat of zelfs niet bestaat in het Brusselse Gewest.  Deze eenheid zal worden onderverdeeld in verschillende sub-eenheden, hetzij geografisch (ouder-kind eenheid), hetzij organisatorisch om zo goed mogelijk aan bepaalde specifieke behoeften te voldoen. Het blijft de benadering van de dienst psychiatrie om een algemene psychiatrische dienst te zijn, zonder overspecialisatie, en dus in zoverre het mogelijk is om patiënten zich niet te doen identificeren met hun pathologie, noch tot die pathologie te worden herleid. In eerste instantie zal de geopende eenheid om architecturale redenen functioneren als een algemene psychiatrische afdeling.

De sub-eenheden zullen zich verder ontwikkelen rond de volgende thema's:

 • Ouder-kind eenheid: eenheid die in staat is om dyades moeder-kind of vader-kind op te nemen in de systemische zorg, rekening houdend met het zorgnetwerk. Situaties die deze vorm van extreem intensieve zorg vereisen zijn onder andere postpartum depressie, postpartum psychose, hechtings- en bindingsstoornissen, crisissituaties die verband houden met gezinsveranderingen veroorzaakt door een geboorte. De zorg betreft dus de moeder, het kind, het koppel, het familiesysteem, het zorgnetwerk.
 • Afdeling voor complexe verslaving/ontwenning: eenheid waar de stroomopwaartse (snelle opnameprocedure in plaats van lage drempel) en stroomafwaartse zorgketen (ambulante opvolging) geïntegreerd zijn in het zorgpad.   Deze eenheid zou zich richten op patiënten die niet passen binnen het gebruikelijke ontwenningsaanbod vanwege de somatische ernst van hun situatie, de complexiteit van de behandeling (bv. patiënten die door andere instellingen worden doorverwezen), de dringendheid van de ontwenning of de noodzaak tot uitstel van oriëntatie.
 • Afdeling dubbele diagnose: dit moet de behandeling van patiënten met zowel verstandelijke beperkingen als psychiatrische stoornissen mogelijk maken.  Afhankelijk van de zwaarte van beide, kan de patiënt in de algemene groep van patiënten worden geïntegreerd of in een meer beschermde omgeving worden behandeld. Ook willen we deze patiënten de toegang tot somatische zorg in een algemeen ziekenhuis kunnen aanbieden, zorg waarvan ze vaak uitgesloten zijn vanwege hun gedragsstoornissen.
 • Aanwezigheid van somatische bedden op de afdeling waardoor een hoog toezicht mogelijk is: dit zou de meest acute patiënten in staat stellen nabije zorg te krijgen.     Deze aandacht is ook essentieel voor patiënten met een dubbele diagnose, complexe ontwenning en voor bepaalde algemene psychiatrische situaties.

 

Wij bieden:

 • Halftijds vervangingsovereenkomst (19 u) tijdens zwangerschapsverlof, begin rond mid-augustus
 • Dag- en weekuurrooster
 • Een salaris en package conform de sector en een vergoeding voor wachtprestaties
 • Een werkomgeving waar de mens centraal staat
 • Hospitalisatieverzekering na 6 maanden, een verzekering ongevallen privéleven
 • 24 vakantiedagen per jaar. Extra vakantiedagen vanaf 50 jaar
 • Een opvang van zieke kinderen aan 20€/dag, in functie van de beschikbare      plaatsen
 • Medische raadplegingen in Sint-Jan aan ziekenfondstarief
 • Een plaats van tewerkstelling die vlot bereikbaar is met het openbaar vervoer
 • Tussenkomst onkosten openbaar vervoer

 

Geïnteresseerd?

Stuur uw kandidatuur via onze website https://www.klstjan.be - Jobs

 

publicatiedatum
Straat + nr
site Kruidtuin
Organisatie
Kliniek St-Jan