Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling

Vacature PAB-ondersteuner inclusief onderwijs

Vacature PAB-ondersteuner inclusief onderwijs – BRUSSEL

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Je bent persoonlijke begeleider/ondersteuner/coach van een leerling met een licht verstandelijke beperking en ASS. Hij volgt een inclusietraject met een aangepast curriculum in de derde graad van het kunstsecundair onderwijs in Brussel en heeft ondersteuning en sturing nodig op alle vlakken.

Je werkt heel nauw samen met het gezin en de andere begeleiders en woont teamvergaderingen en overlegmomenten bij. Je leert de jongere zelfsturing en zelfcontrole aan met het doel zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in alle omgevingen, namelijk:

– denkstappenplannen en zelfinstructie toepassen om te kunnen handelen met een minimum van activatie of controle van buitenaf

– reflecteren om tot bewuste keuzes te kunnen komen en afspraken respecteren

– niet toegeven aan verleidingen/afleidingen

De focus ligt op een bewuste zinvolle (vrije)tijdsbesteding die de jongere dichter bij anderen brengt. Je gaat overal met hem mee (verplaatsing, school, vrije tijd). In iedere omgeving is de intensiteit/afstand van de ondersteuning anders. Je "actieve aanwezigheid/alertheid" is wel altijd nodig.

Als coach begeleid je met inzicht, je hebt een goed observatievermogen, je kan leersituaties analyseren en kan vlot communiceren en afstemmen met de andere betrokkenen om in te spelen op de wisselwerking tussen de jongere en de omgevingen waarin hij vertoeft. Je bedenkt oplossingen en hulpmiddelen. Je kan constructieve feedback formuleren. Je geeft dagelijks feedback over wat werkte in de verschillende omgevingen of wat juist beter moet.

Je helpt de leerling zijn beperking begrijpen op een realistische maar positieve manier. Dit vergt inzicht in wie hij is en wat zijn moeilijkheden en mogelijkheden zijn.

Het gaat om een boeiende job: je bent voor de jongere een soort contextbegeleider, een beetje opvoeder, een beetje psycholoog, en beetje leraar, een beetje vriend. Je bouwt mee aan zijn toekomst als vrijwilliger in de sociale sector (co-animator in het jeugdwerk, co-begeleider in de kleuterklas), de zorgsector (co-muziektherapeut, co-animator in zorginstellingen, ziekenhuizen) of de kunstensector. Je begeleidt hem ook in die contexten.

Samen met zijn netwerk zoek je de weg om van een kwetsbare jongen een sterke man te maken die zich waar nodig bewust laat helpen, maar ook bewust zijn steentje bijdraagt aan de samenleving. Daarom wordt verwacht dat je je engageert voor de lange termijn.

GEWENST PROFIEL

Student of net afgestudeerde opvoeder / pedagoog / logopedist / (muziek)therapeut die in of rond Brussel woont.
Ervaring is niet nodig, wel leergierigheid en creativiteit.

Je kan heel goed samenwerken met het gezin en andere begeleiders met openheid en respect voor elkaar, je bent bereid te communiceren via smartphone applicatie, je neemt initiatief en bent proactief en creatief, je kan heel goed sturen met humor en respect voor de persoon, je kan probleemoplossend denken, je bent discreet, je werkt graag met kinderen en jongeren. Kennis van of interesse in muziek/woord of dans is een plus punt. Je wenst je te engageren op lange termijn.

AANBOD

Je wordt aangeworven dankzij een persoonlijk assistentiebudget (PAB). Jouw1/2, 2/5 of 3/5 contract loopt tijdens de schoolweken. Tijdens de schoolvakanties wordt het contract geschorst in onderling akkoord (tenzij anders overeengekomen). In eerste instantie wordt gewerkt met interimcontract en/of contract van bepaalde duur, maar zodra beide partijen het zien zitten, wordt er overgestapt naar een vast contract.

Solliciteren via mail tem 15/12/2020 – [email protected] 

cv + motivatiebrief en beschikbaarheid

Aanwerfdatum: ten laatste begin 2021 

publicatiedatum
E-mailadres