Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling
Afbeelding

Algemene Vergadering BWP

De Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie nodigt u graag uit op

Maandag 7 september 2020 19u30 - 20u30

voor haar

ALGEMENE VERGADERING

Aan de leden van de BWP,

Beste collega,

Op maandag 7 september 2020 organiseert de Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie (BWP) haar derde jaarlijkse Algemene Vergadering en nodigt daartoe al haar leden uit.

De actuele maatregelen i.v.m. de crisis rond covid-19 brengen met zich mee dat we dit jaar geen live Algemene Vergadering kunnen organiseren maar dat we deze online zullen laten verlopen.
Inschrijven voor de online Algemene Vergadering kan via deze link: https://forms.gle/bazAgN9dYGgXCkyC6

Zoals jullie intussen weten werd de BWP in 2017 opgericht door de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie vzw, de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie vzw, de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling vzw en de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling vzw. De BWP is erkend als beroepsvereniging voor klinisch psychologen, klinische orthopedagogen en artsen, die wetenschappelijke onderbouwde psychotherapie aanbieden.

Afbeelding verwijderd.

Behoor je tot één van deze drie gezondheidszorgberoepen, dan ben je stemgerechtigd lid van de BWP (behoudens een eerdere schriftelijke weigering).
Behoor je niet tot deze gezondheidszorgberoepen, dan ben je (behoudens eerdere schriftelijke weigering) toegetreden lid van de BWP. In dat geval ben je welkom op de Algemene Vergadering maar heb je geen stemrecht.

Wij voegen ter verduidelijking van de samenstelling en stemverdeling van de Algemene Vergadering van de BWP hier een uittreksel uit de statuten van de BWP.

Art. 4, sectie 1. De algemene vergadering
1. De algemene vergadering bestaat uit al de werkende leden.
2. Elk lid-vereniging beschikt over vijf (5) stemmen.
3. De leden-beroepsbeoefenaars van rechtswege stemmen collectief per subcategorie volgens lid- vereniging waarvan ze lid zijn, als volgt:
4. Elke subcategorie van leden-beroepsbeoefenaars van rechtswege beschikt collectief over twee (2) stemmen, en dit ongeacht het aantal leden dat de subcategorie in kwestie telt. Deze twee (2) stemmen worden in blok uitgebracht, op basis van een (voorafgaande) meerderheidsbeslissing genomen binnen de betrokken subcategorie van leden-beroepsbeoefenaars van rechtswege.
5. De leden-beroepsbeoefenaars met individuele aansluiting stemmen collectief als volgt:

- De categorie van leden-beroepsbeoefenaars met individuele aansluiting beschikt over één (1) stem, en dit ongeacht het aantal leden dat deze categorie telt. Deze stem wordt in blok uitgebracht op basis van een (voorafgaande) meerderheidsbeslissing genomen binnen deze categorie van leden-beroepsbeoefenaars met individuele aansluiting.

Art. 4, sectie 2. Waarnemers
Waarnemers kunnen de algemene vergadering bijwonen en mogen zich, mits toestemming van de voorzitter, tot de algemene vergadering richten.

Op de agenda van de Algemene Vergadering 2020 staan:

1. Onthaal
2. Werkingsverslag 2019
3. Wijzigingen binnen de Raad van Bestuur 4. Financieel verslag 2019
5. Begroting 2020
6. Rondvraag en gedachte-uitwisseling

Hoogachtend,

Els Brunfaut Ronny Vandermeeren

voorzitter BWP secretaris BWP

Aanmelden nieuwsbrief