Interactie Academie

Twee jaar opleiding + 1 jaar supervisie. Deze opleiding is modulair opgebouwd. Deelnemers stellen hun eigen traject samen op basis van hun werkcontext en praktijk. De opties worden met de deelnemers besproken. Meer informatie over de modules: zie website van de Interactie Academie
Contactpersoon: 
Mevr. Ellen Reijmers